Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Digitalizace dokumentů - skenování a kopírování všech dokumentů

Digitalizace dokumentů - skenování dokumentů

Potřebujete dokumenty a písemnosti šetrně převést na profesionálním zařízení do digitální podoby? Nabízíme barevné skenování ve škále šedi, nebo černobíle, s volitelným stupněm rozlišení až do 600 dpi, ve formátech jpg a tiff. Provádíme kopírování velkoobjemových zakázek. Zpracujeme všechny volné i vázené dokumenty. Připravujeme metadata doumentů.

Kopírování dokumentů - do formátu A3.

Zhotovujeme termovazby, kroužkové vazby a laminování.

Provádíme také běžné kopírování všech dokumentů.

 

Reformátování dokumentů - ochrana vzácných písemností

Reformátování dokumentů je způsob kopírování totožného obsahu popřípadě i shodné grafické formy z jednoho média na jiné. Reformátování se používá za účelem ochrany písemností.

Kvalitní skenování knih, starých tisků, rukopisů, map, volných i vázaných novin.

Ochranné reformátování knihovních fondů je proces převádění všech dokumentů u kterých hrozí degradace nosiče, s cílem jejich trvalé náhrady. Při práci s dokumenty oužíváme kvalitní hybridní kameru Proserv.

Tvorba metadat, dle požadavku zákazníka.

Digitalizace kronik s prezentací na internetu.

 

Samozřejmostí je bezpečnost a diskrétnost práce se svěřenými dokumenty.

Zkontrolujte si naše reference.

 

Dokumenty k digitalizaci:

 • knihy
 • rukopisy
 • staré tisky
 • volné i vázané noviny
 • mapy
 • noty
 • plakáty
 • kroniky
 • technické výkresy
 • architektonické výkresy
 • digitalizace účetních a daňových dokladů ( faktury, dodací listy, smlouvy)
 • papírové dokumenty a doklady ( personálie, podnikové listiny, dokumentace dodavatelů )
 • sběratelské sbírky
 • fotografie ( rodinná alba )
 • diapozitivy
 • mikrofilmy, kinofilmy, mikrofiše
 • zpracujeme a všechny dokumenty a doklady

 

Kdo využívá naše služby zpracování dokumentů :

 • archivy
 • muzea
 • kulturní instituce
 • podniky a organizace
 • účetní a finanční oddělení
 • právníci a lékaři
 • právní a poradenské společnosti
 • přepravní a speditérské firmy
 • rodiny a jednotlivci
 • školská a vzdělávací zařízení
 • sběratelé
 • profesionální fotografové

 

Proč digitalizovat Vaše papírové dokumenty ?

Chcete vědět, proč přemýšlet o skenování dokumentů právě u nás. Podívejte se na výhody profesionální digitalizace papírových dokumentů.

 

Cena digitalizace

Ceny se určují dohodou podle velikosti dokumentů, náročnosti přípravy, fyzického stavu a množství zpracovávaných dokumentů (množstevní slevy). Ceník digitalizace dokumentů.

ZDARMA - doprava dokumentů pro digitalizaci, mikrosnímkování a velkoobjemové kopírování.

 

Další služby:

 

Proč digitalizovat s námi ?

přečtěte si všechny výhody